Jak odpowiedzielibyście na postawione w tytule recenzji pytanie? A gdyby Yodę i Papę Smerfa zestawić jeszcze...