Trzecie Powstanie – zapowiedź gry

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie zajmuje się popularyzacją historii z wykorzystaniem gier i rekonstrukcji historycznej. Obie te aktywności połączyło w najnowszym przedsięwzięciu “Trzecie powstanie na planszy”, które poświęcone jest III powstaniu śląskiemu w jego 100. rocznicę wybuchu. W ramach projektu przeprowadzono szereg lekcji żywej historii online, w ramach których wykorzystano krótkie filmiki. Najważniejszym elementem jest jednak dwuosobowa, edukacyjna gra planszowa Trzecie Powstanie. Jej odbiorcami powinny być osoby w wieku 10+. Średni czas jednej partii to ok. 30-45 minut.

Trzecie Powstanie w prosty sposób przybliża specyfikę konfliktu, czyli powiązanie działań bojowych z polityką oraz uwypukla zagrożenia, jakie dla obu stron niosło eskalowanie napięcia. Na kartach znajdują się najważniejsi dowódcy, formacje, broń czy działania. Od strony mechanicznej gra polega na zarządzaniu tymi kartami, których każdy z graczy posiada 10 – 5 zwykłych i 5 specjalnych. W każdej z pięciu tur gracz umieszcza je w wybranych miejscach, co przekłada się na skuteczność jego działań – przejmowania inicjatywy, ruchu jednostek, walki, werbunku. Karty zwykłe, o wartości od 1 do 5, wracają na rękę. Karty specjalne, o wartości od 6 do 10, są jednorazowe a ich użycie zniechęca do nas siły Ententy, stacjonujące wówczas na Górnym Śląsku. Kluczowe dla powodzenia jest blefowanie, ukrywanie własnych zamiarów i przewidywanie posunięć przeciwnika. Zwycięzcą zostaje gracz, który na koniec gry kontrolował będzie najbardziej wartościowe powiaty Śląska. Może również wygrać wcześniej, jeśli przekona do siebie wspomnianych koalicjantów.

Pragnąć spopularyzować nie tylko temat III powstania, ale i gry planszowe jako formę edukacji, przeznaczyliśmy kilkaset egzemplarzy do bezpłatnej dystrybucji. Nasze gry trafią do szkół, bibliotek, domów kultury, stowarzyszeń, fundacji, organizacji harcerskich, klubów historycznych i planszówkowych. Wszędzie tam, gdzie edukatorzy wykorzystują planszówki w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Gra zostanie opublikowana także w bezpłatnej wersji print&play. 

Informacje o grze

Autorzy gry: Łukasz Wrona i Marek Piwoński 
Ilustracje:
Anna Sowińska
Wydawnictwo: Pospolite Ruszenie, 2021
 

Gra została zaprojektowana w ramach zadania “Trzecie Powstanie na planszy” w ramach konkursu “Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.


Opis

Górny Śląsk to kraina kopalń, fabryk i hut, należąca od XVIII wieku do państwa pruskiego. Zamieszkana była jednak zarówno przez Niemców, jak i Polaków.

100 lat temu, po zakończeniu I wojny światowej, o ten cenny teren upomniała się odrodzona Rzeczpospolita. Jednocześnie polska część ludności w dwóch nierozstrzygniętych powstaniach stanęła do walki z władzami niemieckimi.

W takiej sytuacji kraje Ententy: Francja, Wielka Brytania i Włochy, jako zwycięzcy Wielkiej Wojny, uznały, że ludność miejscowa powinna sama wybrać przynależność państwową w referendum plebiscytowym. Po jego zakończeniu, europejskie mocarstwa miały podzielić Śląsk stosownie do wyników.

2 maja 1921, zanim zapadnie decyzja Ententy, inicjatywę przejmują Polacy i ruszają do finałowej rozgrywki. Trzecie powstanie śląskie ma zadecydować o losie tych ziem. Oddziały powstańcze muszą przełamać opór niemieckiej Samoobrony Górnego Śląska oraz zająć jak największy obszar, zanim zostaną ściągnięte doborowe ochotnicze oddziały z głębi Niemiec. Stawka dla obu stron jest bardzo wysoka a czasu niewiele.

Zagrywaj karty. Blefuj. Wzmacniaj obronę lub atakuj przeciwnika na 3 frontach tego konfliktu.

Zarządzaj rozsądnie zasobami. Umiejętnie rozmieszczaj posiłki. W odpowiednim czasie wprowadzaj swoje najmocniejsze atuty: oddziały szturmowe, pociągi pancerne, dywersantów. Jednocześnie zadbaj o pozytywne relacje z mocarstwami. Jak duża część Śląska będzie w Twoich rękach, zanim zainterweniuje Ententa?

Łukasz Hapka