Konkurs z Czasem Apokalipsy – polski tytuł dla dodatku Bugpocalypse


W ramach kampanii kooperacyjnej i pełnej klimatu postapo gry Czas Apokalipsy każdy wspierający, który zakupi grę podstawową, oprócz scenariusz Ostatnia Krypta i odblokowanych celów, dostanie również gratis dodatek Bugpocalypse. Z tej okazji, wraz z wydawcą Watermelon Publishing ogłaszamy konkurs na polski tytuł tego dodatku. Wasze propozycje wpisujcie w komentarzu pod tym artykułem lub pod wpisem konkursowym na fanpagu Board Times. Każdy może zgłosić tylko dwie  propozycje.  Autor propozycji, którą Watermelon Publishing wybierze na tytuł dodatku, otrzyma w nagrodę grę Zdobywcy Kosmosu

Krótki opis dodatku Bugapocalypse
Początki powstania Gigantycznego Roju Owadów są tajemnicą. Niektórzy uważają, że przybyli z kosmosu, inni wierzą, że stworzyła je jakaś forma promieniowania po wybuchu nuklearnym. Co za różnica? Są tu i teraz, a jest to totalnie gigantyczne zagrożenie! Przedstawiamy Wam „Bugpocalypse”, nową talię 40 Kart Apokalipsy (35 kart zagrożeń, 2 karty bossów i 3 karty misji) która zawiera gigantyczne roje owadów. Strzeż się! Gigantyczne owady szybko mogą zrobić z Was krwistą miazgę. 

Poniżej szczegółowy regulamin konkursu.

Szczegółowy regulamin konkursu:

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady, sposób oceny oraz termin konkursu “polski tytuł dla dodatku Bugpocalypse ”.
 2. Organizatorem konkursu jest serwis Board Times i wydawnictwo Watermelon Publishing
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 23.06.2019 r., do godziny 23:59.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 5. Udział w powyższym konkursie jest bezpłatny.
 6. Konkurs polega na podaniu w komentarzu propozycji (maksymalnie dwóch) tytułu dla dodatku Bugpocalypse. Uwzględnione zostaną odpowiedzi udzielone pod wpisem konkursowym w serwisie Board Times oraz pod wpisem konkursowym na fanpagu Board Times. Jeśli ktoś zgłosi więcej niż dwie propozycje tytułu, pod uwagę zostaną wzięte tylko dwie pierwsze propozycje. 
 7. Do konkursu może przystąpić każda osoba zamieszkująca na terenie Polski. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Board Times oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 9. Odpowiedzi będą sprawdzane przez członków wydawnictwa Watermelon Publishing, którzy wyłonią zwycięzcę.
 10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 14 dni od zakończenia terminu wysyłania odpowiedzi.
 11. W konkursie można wygrać jeden egzemplarz gry Zdobywcy Kosmosu.
 12. Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki nagrody w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi przez redakcję serwisu, laureatem zostanie osoba, która kolejna wysłała prawidłową odpowiedź.
 13. Organizator wysyła nagrodę w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 14. Organizator ma prawo publikacji w serwisie Board Times imienia i nazwiska Laureata.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Krzysztof Pilch