„Jesteście na miejscu. Stoicie przed dużym, zaniedbanym domem z zabitymi od wewnątrz oknami, otoczonym trawnikiem, którym...