Dzień Gier Planszowych 2023 Test Wiedzy o Planszówkach i Planszowym Gram Prix 1/3

Dziś 10.10.2023 zaczynamy więc świętowanie Dnia Gier Planszowych, które u nas potrwa przez cały tydzień. Zeszłoroczny Test Wiedzy o Planszówkach cieszył się dużym zainteresowaniem, więc i w tym roku w ten sposób świętujemy. Tym razem pytania dotyczą Planszowego Gram Prix  oraz gier, które znalazły się na podium w poszczególnych kategoriach. Testów będzie trzy, każdy poświęcony innej edycji Planszowego Gram Prix. Zaczynamy od tegorocznej edycji. 

Co można wygrać?

Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwa:   Rebel.pl, foxgames.pl, oraz przez nas – czyli Board Times :). A być może pula nagród jeszcze się zwiększy – ale nic nie obiecujemy.

Pierwsze miejsce: Odmęty Grozy i Challengers od Rebela

Drugie miejsce: Półeczka, Bestia Chaosu i Strefa 25 od Board Times

Trzecie miejsce: Śledztwo w muzeum i Dziennik 29: Zapomnienie od Fox Games

A jeśli wygra, ktoś z grona naszych Patronów, do nagrody dodamy jeszcze dodatkową grę niespodziankę. 

Co trzeba zrobić by wygrać?

Zdobyć najwięcej punktów w naszym Wielkim Teście Wiedzy o Planszówkach i Planszowym Gram Prix. Codziennie od wtorku do środy opublikujemy, zestaw pytań, poświęconych grom z konkretnej edycji Planszowego Gram Prix (2021,2022,2023). Pytania zostały przygotowane w ten sposób, byście, nawet jeśli nie znacie gier, których one dotyczą, mogli je poznać przez wyszukiwanie informacji, np. na stronach wydawnictw i stronie Planszowego Gram Prix. Zestawy pytań będą aktywne do niedzieli 15.102023 do godz. 21.00. Wygrywają te osoby, które w ciągu całego tygodnia, udzielą w sumie najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej. 

 

Test nr 1 poświęcony Planszowemu Gram Prix 2023 oraz gier, które znalazły się na podium w poszczególnych kategoriach. 

 

 

 

Regulamin

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady, sposób oceny oraz termin konkursu Wielki Test Wiedzy o Planszówkach i Planszowym Gram Prix.
 2. Organizatorem konkursu jest serwis Board Times.
 3. Fundatorem nagród są wydawnictwa: foxgames.pl, Rebel.pl i Board Times (Krzysztof Pilch).
 4. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 15 października 2023 r., do godziny 21:00.
 5. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje jego warunki.
 6. Udział w powyższym konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Konkurs polega na rozwiązywaniu testów publikowanych w serwisie Board Times w dniach od 10 do 15.10.2023
 8. Do konkursu może przystąpić każda osoba zamieszkująca na terenie Polski. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Board Times oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 9. Każda osoba biorąca udział w  konkursie jest zobowiązana do podania tego samego imienia i nazwiska i tego samego adresu mailowego we wszystkich testach.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847. z późn. zm.).
 11. Poprawność udzielonych odpowiedzi będzie sprawdzana przez jury składające się z członków redakcji serwisu Board Times.
 12. Zwycięzcami zostają trzy osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi. W przypadku remisów jury wybierze zwycięzców z pośród osób, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi.
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 14 dni od ostatecznego terminu wysyłania prac, na stronie Board Times oraz na profilu Board Times na Facebooku.
 14. Nagrodami są pakiety gier planszowych:
  1. Pierwsze miejsce: Odmęty Grozy i Challengers od Rebela.

  2.  

   Drugie miejsce: Półeczka, Bestia Chaosu i Strefa 25 od Board Times.

  3.  

   Trzecie miejsce: Śledztwo w muzeum i Dziennik 29: Zapomnienie od Fox Games.

 15. Nagrodzone zostaną trzy osoby.
 16. Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania danych potrzebnych do wysyłki nagrody, nie później niż 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli redakcja serwisu Board Times nie otrzyma odpowiedzi z potrzebnymi danymi, laureatem zostanie osoba, która jest następna w kolejności pod względem liczby poprawnych odpowiedzi.
 17. Fundator wysyła nagrodę w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji imienia i nazwiska laureata.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez laureata błędnego adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

PODOBA CI SIĘ CO ROBIMY? ZOSTAŃ NASZYM PATRONEM! 

Krzysztof Pilch
Latest posts by Krzysztof Pilch (see all)