Bestia Chaosu to czwarta część cyklu Fighting Fantasy, ukazującego się w latach osiemdziesiątych, a obecnie wznawianego...