Po dużym sukcesie kampanii crowdfundingowej gry paragrafowej Pawła Dziemskiego Tkacze Burz (i sprzedaniu całego nakładu), po...