Czy są na sali miłośnicy krów? A może ciężkich eurasów? A może po prostu Alexandra Pfistera?...