Wielki Test Wiedzy o Planszówkach. Dzień 5 – Wydawnictwo Rebel

Kontynujemy świętowanie Dnia Gier Planszowych, które u nas potrwa przez cały tydzień. Postanowiliśmy razem z wydawnictwami, które włączyły się w akcję, dać wam szansę wygrania atrakcyjnych pakietów gier planszowych. 

Co można wygrać?

Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwa: Grannafoxgames.plHOBBITY.plIUVI GamesLucky Duck Games PolskaMudukoTactic Games PolskaRebel.pl.

Pierwsze miejsce – pakiet składający się z 8 gier: Montmartre, Dolina Nilu, Kontrast, Wsiąść do Pociągu: Dookoła Świata, Rakieta, San Francisco, Neopolis, OverBoss.

Drugie miejsce – pakiet składający się z 7 gier: Wsiąść do Pociągu: Dookoła Świata, Sagrada, Najlepsza gra o kotach, Jeden dzień z życia psa, MikroMakro, Zwierzęcy Front, zestaw drewnianych szachów exclusive w metalowej puszce, 

Trzecie miejsce – pakiet składający się z 6 gier: Star Realms Frontiers + scenariusze, IQ Mini, z Fabryka Robotów, DUOS Sport i Baśnie, zestaw drewnianych szachów exclusive w metalowej puszce, Podziel To

Czwarte miejsce – pakiet składający się z 5 gier: DUOS Rzeczy i Zwierzaki, W Krainie Baśni, Ryki Afryki, zestaw drewnianych szachów exclusive w metalowej puszce, Multicity.

 

Co trzeba zrobić, by wygrać?

Zdobyć najwięcej punktów w naszym Wielkim Teście Wiedzy o Planszówkach. Codziennie od poniedziałku do niedzieli opublikujemy, zestaw pytań, poświęconych grom konkretnego wydawnictwa (lub wydawnictw), które ufundowało nagrody w naszym konkursie. Pytania zostały przygotowane w ten sposób, byście, nawet jeśli nie znacie gier, których one dotyczą, mogli je poznać przez wyszukiwanie informacji, np. na stronach wydawnictw. Każdy zestaw pytań będzie aktywny przez minimum 48 godzin od momentu opublikowania. Wygrywają te osoby, które w ciągu całego tygodnia, udzielą w sumie najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej. 

Zachęcamy do udziału w poprzednich testach poświęconych grom innych wydawnictw

Test nr 5 poświęcony grom wydawnictwa Rebel

Test zostanie zamknięty 16.10.2022 o godz. 23.59 Powodzenia!

 

 

Regulamin

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady, sposób oceny oraz termin konkursu Wielki Test Wiedzy o Planszówkach
 2. Organizatorem konkursu jest serwis Board Times.
 3. Fundatorem nagród są wydawnictwa: Granna, foxgames.pl, HOBBITY.pl, IUVI Games, Lucky Duck Games Polska, Muduko, Tactic Games Polska, Rebel.pl.
 4. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 18 października 2022 r., do godziny 8:00.
 5. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje jego warunki.
 6. Udział w powyższym konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Konkurs polega na rozwiązywaniu testów publikowanych w serwisie Board Times w dniach od 10 do 16.10.2022
 8. Do konkursu może przystąpić każda osoba zamieszkująca na terenie Polski. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Board Times oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 9. Każda osoba biorąca udział w  konkursie jest zobowiązana do podania tego samego imienia i nazwiska i tego samego adresu mailowego we wszystkich testach.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847. z późn. zm.).
 11. Poprawność udzielonych odpowiedzi będzie sprawdzana przez jury składające się z członków redakcji serwisu Board Times.
 12. Zwycięzcami zostają cztery osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi. W przypadku remisów uwzględniony zostanie czas przesłania prawidłowych odpowiedzi w poszczególnych testach.
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 14 dni od ostatecznego terminu wysyłania prac, na stronie Board Times oraz na profilu Board Times na Facebooku.
 14. Nagrodami są pakiety gier planszowych:
  1. Pierwsze miejsce – pakiet składający się z 8 gier: Montmartre, Dolina Nilu, Kontrast, Wsiąść do Pociągu: Dookoła Świata, Rakieta, San Francisco, Neopolis, OverBoss.
  2. Drugie miejsce – pakiet składający się z 7 gier: Wsiąść do Pociągu: Dookoła Świata, Sagrada, Najlepsza gra o kotach, Jeden dzień z życia psa, MikroMakro, Zwierzęcy Front, zestaw drewnianych szachów exclusive w metalowej puszce.
  3. Trzecie miejsce – pakiet składający się z 6 gier: Star Realms Frontiers + scenariusze, IQ Mini, z Fabryka Robotów, DUOS Sport i Baśnie, zestaw drewnianych szachów exclusive w metalowej puszce, Podziel To
  4. Czwarte miejsce – pakiet składający się z 5 gier: DUOS Rzeczy i Zwierzaki, W Krainie Baśni, Ryki Afryki, zestaw drewnianych szachów exclusive w metalowej puszce, Multicity.
 15. Nagrodzone zostaną cztery osoby.
 16. Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania danych potrzebnych do wysyłki nagrody, nie później niż 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli redakcja serwisu Board Times nie otrzyma odpowiedzi z potrzebnymi danymi, laureatem zostanie osoba, która jest następna w kolejności pod względem liczby poprawnych odpowiedzi.
 17. Fundator wysyła nagrodę w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji imienia i nazwiska laureata.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez laureata błędnego adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Łukasz Hapka