Jak możecie dowiedzieć się stąd, za powstanie gry parki odpowiadają Henry Audubon, wydawnictwo Keymaster Games i...