Konkurs z 3 trolle.pl i Aqua Garden z okazji Dnia Gier Planszowych

Wspólnie ze sklepem 3trolle.pl zapraszamy do konkursu z okazji Dnia Gier Planszowych. Tematem konkursu i nagrodą w nim jest niesamowicie wyglądająca gra Aqua Garden, którą wraz z dodatkami kupić możecie właśnie w sklepie 3trolle.pl. Gra wydana jest przepięknie, szczególnie fajnie prezentuje się te kilkadziesiąt pionków różnych podmorskich stworzeń.Zasady są proste, ale rozgrywka obfituje w nieoczywiste decyzje, trochę kojarzy się z grami z kategorii Azula czy Kamiennej Mandali. Kilka prostych reguł, tworzących łamigłówkę w której trzeba sobie poradzić lepiej niż przeciwnik. Podstawowy mechanizm to tor znany choćby z Glen More czy Tokaido: można w swojej iść dowolnie daleko naprzód, ale następny ruch wykonuje zawsze gracz który aktualnie jest na torze ostatni, więc jeśli pójdziemy za daleko – będziemy musieli trochę poczekać na swoją kolejną turę. Dodatkowo gra ma bardzo dużą regrywalność. 

 

 

Zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedną z poniższych grafik i wypełnić dymki komiksowe. Wygrywa ocena, której zrobi to w sposób najciekawszy, najbardziej oryginalny lub najzabawniejszy. Jury konkursowe tworzą redaktorzy Board Times. To którą grafikę wybierzecie nie ma wpływu na zwycięstwo. Gotową pracę należy wysłać na adres krzysztof.pilch@boardtime.pl. W temacie maila napiszcie: “konkurs Aqua Garden”. Pracę możecie nadsyłać do 14.10.2021 do godz. 23:59.

Grafiki konkursowe do wyboru:

Grafika1konkurs Aqua Garden

Grafika 2

Nagroda

Nagrodą jest jeden egzemplarz gry AQUA GARDEN + OUTDOOR EXPANSION, ufundowany przez sklep 3trolle.pl.

Regulamin konkursu Aqua Garden

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady, sposób oceny oraz termin konkursu Aqua Garden.
2. Organizatorem konkursu jest serwis Board Times.
3. Fundatorem nagród jest sklep 3trolle.pl.
4. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 14 października 2021 r., do godziny 23:59.
5. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje jego warunki.
6. Udział w powyższym konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej i zamieszczeniu jej pod wpisem konkursowym na profilu Board Times na Facebooku lub przesłaniu e-mailem na adres krzysztof.pilch@boardtime.pl. W tytule wiadomości należy napisać  hasło “konkurs Aqua Garden”.
8. Do konkursu może przystąpić każda osoba zamieszkująca na terenie Polski. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Board Times oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
9. Każda osoba może przesłać jedną pracę. W przypadku wysłania większej liczby prac, brana będzie pod uwagę ostatnia zgłoszona.
10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847. z późn. zm.).
11. Prace konkursowe będą sprawdzane przez jury składające się z członków redakcji serwisu Board Times.
12. Praca konkursowa polega na wypelnieniu tekstem dymków komiksowym w jednej z grafik konkursowych.
13. Praca nie może być wcześniej publikowana i naruszać praw autorskich innych osób.
14. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanej pracy.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich w pracach konkursowych, przesłanych przez osoby przystępujące do konkursu.
16. Praca nie może zawierać treści wulgarnych, ksenofobicznych lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
17. Kryterium oceny prac będzie ich oryginalność, kreatywność oraz to jak bardzo rozśmieszą jury.
18. Wysyłając pracę konkursową, uczestnik zgadza się na jej publikację przez Board Times oraz sklep 3trolle.pl na ich stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych.
19. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 14 dni od ostatecznego terminu wysyłania prac, na stronie Board Times oraz na profilu Board Times na Facebooku.
20. Nagrodą jest jeden egzemplarz gry AQUA GARDEN + OUTDOOR EXPANSION, ufundowany przez sklep 3trolle.pl.
21. Nagrodzona zostanie jedna osoba.
22. Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania danych potrzebnych do wysyłki nagrody, nie później niż 21 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli redakcja serwisu Board Times nie otrzyma odpowiedzi z potrzebnymi danymi, laureatem zostanie autor kolejnej najwyżej ocenionej pracy.
23. Fundator wysyła nagrodę w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez laureata swoich danych korespondencyjnych.
24. Organizator ma prawo publikacji imienia i nazwiska laureata.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez laureata błędnego adresu korespondencyjnego.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 
 
 
 
 

 

Krzysztof Pilch