Okręt dobił do brzegu. W powietrzu unosi się zapach krwi i żelaza. Wioska majacząca na horyzoncie...