Kiedy zobaczyłam nazwisko Reinera Knizi na pudełku Wiedźmiej Skały, już wiedziałam, że chcę w nią zagrać....