Konkurs: “Mem rodem z Lovecrafta”

Lubicie prozę H.P. Lovecrafta? Gracie w Horror w Arkham lub inną, inspirowaną stworzonym przez niego światem grę planszową? A może po prostu Cthulhu i inni przedwieczni śnią się wam po nocach, wyciągając w waszą stronę oślizgłe macki, prowadząc na granicę obłędu?
Jeżeli tak, to czytajcie uważnie, bo to konkurs specjalnie dla was!

Jako patron medialny niezwykłej serii paragrafówek Choose Cthulhu, z okazji premiery drugiego tomu tomu: W górach szaleństwa, zapraszamy do udziału w konkursie.  
Uwierzcie nam, warto. Ta gra paragrafowa pozwoli wam przenieść się wprost do opowiadań H.P. Lovecrafta. Może będzie wam nawet dane zmienić bieg opisanej w nich historii?

Zadanie konkursowe

Jako że Cthulhu i jego pobratymcy chcą osiąść w świecie Internetu na stałe, a nie ma lepszej metody na wpisanie się w świadomość internautów niż memy, zadanie konkursowe polega właśnie na stworzeniu mema.

Waszym zadaniem jest stworzenie graficznego, internetowego mema, który nawiązuje do mitologii świata Lovecrafta. Liczymy na waszą kreatywność!
Podpowiedź: Nie samym Cthulhu mity stoją.

Prace konkursowe należy zamieścić do 18 sierpnia 2021 r., do godziny 23:59, pod wpisem konkursowym na facebookowym profilu Board Times, lub przesłać na e-mail: krzysztof.pilch@boardtime.pl, dodając w treści wpisu hasło wywoławcze wszystkich kultystów: “Cthulhu śpi w R’lyeh” (w przypadku wysyłania prac e-mailem zamieśćcie to hasło w tytule wiadomości).
Będzie nam również miło, jeśli polubicie posta.

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę oryginalność, kreatywność w wykorzystaniu lovecraftowych motywów, oraz to jak bardzo nas wasze memy rozśmieszą. Im więcej łez wylejemy przy czytaniu, tym lepiej

Wygrają trzy osoby, których memy okażą się najlepsze.

Nagrody

Fundatorem nagród jest Black Monk Games.

Każdy z trzech zwycięzców otrzyma pakiet dwóch gier paragrafowych z serii Choose Cthulhu: Zew Cthulhu i Góry Szaleństwa.

Regulamin konkursu

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady, sposób oceny oraz termin konkursu Mem rodem z Lovecrafta.
2. Organizatorem konkursu jest serwis Board Times.
3. Fundatorem nagród jest Black Monk Games.
4. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 18 sierpnia 2021 r., do godziny 23:59.
5. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza znajomość regulaminu i akceptuje jego warunki.
6. Udział w powyższym konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej i zamieszczeniu jej pod wpisem konkursowym na profilu Board Times na Facebooku lub przesłaniu e-mailem na adres krzysztof.pilch@boardtime.pl. W tytule wiadomości należy napisać  hasło “Cthulhu śpi w R’lyeh”.
8. Do konkursu może przystąpić każda osoba zamieszkująca na terenie Polski. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Board Times oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
9. Każda osoba może przesłać jedną pracę. W przypadku wysłania większej liczby prac, brana będzie pod uwagę ostatnia zgłoszona.
10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847. z późn. zm.).
11. Prace konkursowe będą sprawdzane przez jury składające się z członków redakcji serwisu Board Times.
12. Praca konkursowa polega na wykonaniu graficznego mema, nawiązującego do świata Lovecrafta.
13. Mem nie może być wcześniej publikowany i naruszać praw autorskich innych osób.
14. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanej pracy.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich w pracach konkursowych, przesłanych przez osoby przystępujące do konkursu.
16. Mem nie może zawierać treści wulgarnych, ksenofobicznych lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
17. Kryterium oceny prac będzie ich oryginalność, kreatywność, nawiązanie do świata Lovecrafta oraz to jak bardzo rozśmieszą jury.
18. Wysyłając pracę konkursową, uczestnik zgadza się na jej publikację przez Board Times oraz Black Monk Games na ich stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych.
19. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 14 dni od ostatecznego terminu wysyłania prac, na stronie Board Times oraz na profilu Board Times na Facebooku.
20. Nagrodami są pakiety dwóch gier paragrafowych z serii Choose Cthulhu: Zew Cthulhu i Góry Szaleństwa, ufundowane przez Black Monk Games.
21. Nagrodzone zostaną trzy osoby.
22. Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania danych potrzebnych do wysyłki nagrody, nie później niż 21 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli redakcja serwisu Board Times nie otrzyma odpowiedzi z potrzebnymi danymi, laureatem zostanie autor kolejnej najwyżej ocenionej pracy.
23. Fundator wysyła nagrodę w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez laureata swoich danych korespondencyjnych.
24. Organizator ma prawo publikacji imienia i nazwiska laureata.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez laureata błędnego adresu korespondencyjnego.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ewa Struzik