Tydzień z Imperial Struggle – o koloniach słów kilka

Dziś kolejne dwie ciekawostki z tła historycznego Imperial Struggle głębokiej, strategicznej i pełnej klimatu gry dla dwóch osób. Mocno osadzona w wydarzeniach historycznych symuluje spór między Francją a Anglią w XVIII wieku.

Kolonie – rabunek czy cywilizowanie rdzennych mieszkańców?

Gdy słynny poeta Rudyard Kipling publikował w 1899 roku swój wiersz „Brzemię białego człowieka”, europejskie imperia kolonialne znajdowały się u szczytu swojej potęgi. Powszechnie uważano (a pogląd taki pokutuje gdzieniegdzie jeszcze do dzisiaj), że rządy kolonialne realizują misję unowocześniania społeczeństw rdzennych mieszkańców kolonii, znajdujących się na niższym poziomie rozwoju. Prawda wyglądała nieco inaczej.

Imperial Struggle - gra planszowa - phalanx - recenzja

Rabunkowa eksploatacja bogactw naturalnych i lokalnej siły roboczej prowadziła do zaburzenia normalnego cyklu rozwoju i powodowała trudne do przewidzenia, często tragiczne skutki. Przykładem takiej sytuacji może być klęska głodu w Bengalu, która rozpoczęła się w 1770 roku i pochłonęła – prawdopodobnie – kilka milionów ofiar. Na suszę, nawiedzającą ten rejon Indii, nałożyła się agresywna polityka brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, która zmonopolizowała produkcję narzędzi i innych przedmiotów codziennego użytku, eliminując z rynku lokalnych wytwórców i windując ceny. W efekcie plony w Bengalu były bardzo marne.

Imperial Struggle - gra planszowa - phalanx - recenzja

Urzędnicy Kompanii, ludzie szukający najczęściej szybkiego zysku, odznaczali się z jednej strony chciwością, z drugiej sprawnością i bezwzględnością w egzekwowaniu zobowiązań, np. kontyngentów żywności. Akcjonariusze w Kompanii w Wielkiej Brytanii domagali się przecież przychodów z tytułu dywidend… W rezultacie takich działań, okresowo pojawiające się w tamtym rejonie problemy niedoboru żywności, zamieniły się w humanitarną katastrofę.

Gra Imperial Struggle upamiętnia tamto wydarzenie sprzed 250 lat specjalną kartą. Jej efekt powoduje niepokoje w Indiach i może odwrócić sytuację polityczną w tym regionie.

Powstanie Stanów Zjednoczonych

Gdy 13 amerykańskich kolonii ogłosiło niepodległość jako Stany Zjednoczone, Kongres Kontynentalny obradujący w Filadelfii zdawał sobie doskonale sprawę, że zwycięstwo nad wojskami metropolii będzie niebywale trudne bez pomocy z zewnątrz. W związku z tym do poszczególnych europejskich państw kierowano emisariuszy w poszukiwaniu pieniędzy, broni i przede wszystkim pomocy zbrojnej.

Do Paryża posłany został Benjamin Franklin, w tym czasie zapewne najbardziej znany Amerykanin na świecie. Franklin, jeden z najbardziej wpływowych publicystów Ameryki, w połowie wieku zajął się badaniami nad elektrycznością, formułując podstawy nowej dziedziny nauki i konstruując jeden z kluczowych wynalazków w dziejach – piorunochron, co przyniosło mu sławę. Gdy jako przedstawiciel swej rodzinnej Pensylwanii przebywał w Londynie, był „rozchwytywany” przez towarzystwo i kręgi naukowe, co zaowocowało podróżami do Szkocji, Holandii i Francji. Gdy więc przybył do Paryża, miał tam już licznych znajomych i niemałe wpływy, które umiejętnie wykorzystywał.

Dopiero jednak wieści o zwycięstwie Amerykanów nad Brytyjczykami pod Saratogą sprawiły, że Francja zdecydowała się włączyć do wojny w przymierzu z Hiszpanią. Szereg Francuzów walczących już po stronie amerykańskiej, w tym sławny markiz Lafayette, wracało w wir konfliktu pod sztandarem własnego państwa. Interwencja francusko-hiszpańskiej floty uczyniła brytyjskie wysiłki celem spacyfikowania kolonii nazbyt kosztownymi.

W 1781 roku francuska eskadra zablokowała brytyjskie wojska lorda Cornwallisa w porcie Yorktown, zmuszając go wkrótce do kapitulacji przed armią kontynentalną George’a Washingtona i wspierającymi ją wojskami francuskimi.Po długich negocjacjach, w roku 1783 w Paryżu podpisano pokój między Wielką Brytanią a nowym państwem – Stanami Zjednoczonymi.

Imperial Struggle - gra planszowa - phalanx - recenzja

W Imperial Struggle kwestia brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej staje się coraz istotniejsza wraz z upływem czasu w grze. Zwycięska dla Francji rewolucja amerykańska aktywuje pola Stanów Zjednoczonych na planszy, umożliwiając zdobycie dodatkowego prestiżu (jeden z trzech obszarów punktacji) i przepędzając Brytyjczyków z niektórych terytoriów. W punktacji końcowej flagi amerykańskie traktowane są jak francuskie, zwiększając szanse na zwycięstwo.

Krzysztof Pilch