1615406667597

Opisane wcześniej zwalnianie przed metą