Chocim. Potęga husarii. Historyczna gra planszowa w roku Hetmana Żółkiewskiego.

Rok 2020 był w Polsce obchodzony oficjalnie m.in. jako Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Uczczono w ten sposób 400. rocznicę jego śmierci, która miała miejsce po klęsce wojsk koronnych pod Cecorą w 1620 roku. Wydarzenie to miało wielki wpływ na stosunki polsko-tureckie. Młody sułtan Osman II postanowił wówczas wykorzystać sytuację i zorganizować wielką wyprawę wojenną na pozbawioną wodza i armii Rzeczpospolitą. Śmierć Żółkiewskiego na polu chwały wstrząsnęła szlachtą, która pobudzona do patriotycznego wysiłku, zgodziła się na nadzwyczajne podatki. Udało się dzięki nim zaciągnąć liczną armię, która wspólnie z wojskiem Kozaków zaporoskich obsadziła twierdzę w Chocimiu. Od sierpnia 1621 roku oczekiwała w niej na nadejście 100-tysięcznych sił tureckich. A gdyby przenieść ten konflikt na planszę?

gra planszowa Chocim. Potęga Husarii.

Projekt Żółkiewski

W związku z okrągłymi rocznicami wydarzeń z lat 1620-1621 stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej realizuje autorski program edukacyjny – „Projekt Żółkiewski”. Jednym z przedsięwziętych działań jest „Chocim. Potęga husarii – projekt edukacyjny w roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Członkowie stowarzyszenia, wśród których są projektanci planszówek, zdecydowali się wydać grę o tej jednej z największych bitew nowożytnej Europy.

Jak można było zdobyć grę Chocim. Potęga Husarii?

Większość z przygotowanych 300 egz. gry przekazana zostanie przedstawicielom szkół i instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – gospodarzom zajęć, które w obecnych warunkach organizowane są w wersji zdalnej. Podczas zajęć przybliżana jest historia kampanii chocimskiej, rola i znaczenie twierdz w systemie bezpieczeństwa kraju oraz staropolska sztuka wojenna. Omawiane są także zasady gry. Wszystko po to, aby po powrocie uczniów do szkół mogli oni zasiąść do planszówki (m.in. pod okiem zachęconych i przeszkolonych nauczycieli). Grę można było pozyskać także na dwa inne sposoby:

zgłaszając swoją organizację lub instytucję kultury: https://forms.gle/MVoMGPSSVgTn3md76 
biorąc udział w konkursie na profilu Projektu Żółkiewski: https://www.facebook.com/projektzolkiewski 

Aktualnie wszystkie egzemplarze gry zostały już rozdane, ale w 2021 roku planowany jest dodruk.

gra planszowa Chocim. Potęga Husarii.

Kilka słów o grze

Chocim. Potęga husarii to edukacyjna gra planszowa dla dwóch graczy. Składa się z planszy przedstawiającej pole bitwy, odwzorowanej na podstawie zachowanej grafiki z epoki, 55 kart wodzów, kart dyplomacji, kart roszczeń, drewnianych znaczników wojska, żetonów oraz zestawu kości. W pudełku znajduje się także instrukcja oraz dodatek historyczny. W trakcie rozgrywki gracze będą mogli przeprowadzać różnego rodzaju akcje militarne oraz toczyć negocjacje. Bitwę można bowiem wygrać w walnym starciu lub przy użyciu dyplomatycznych forteli. 
gra planszowa Chocim. Potęga Husarii.

Wydawca: Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej

Autorzy: Łukasz Wrona i Marek Piwoński

Grafika: Paweł Kurowski i Monika Sochacka 

www.zolkiewski.com 

https://www.facebook.com/projektzolkiewski 

Łukasz Wrona

Krzysztof Pilch