Po wielu latach drążenia skały i nieudanych prób wciągnięcia żony w hobby, w końcu stało się....