Stan na koniec rundy – czas na policzenie kruków w krainach