Kolonizacja nowego świata i rywalizacja europejskich mocarstw o wpływy w Amerykach. Oto setting jednej z najnowszych...