PG 09

Projekt Gaja 09

Czerwony wydaje KIK-a i przejmuje planetę Gai.