Przedmiotowy tekst stanowi jedynie raport z rozgrywki – pierwsze wrażenia z rozgrywki znajdziecie tu. Mości Panowie...