Klan Ważki

od lewej: Daimyo, Shinto, dwie pozy Bushi