Klan Żółwia

od lewej: Daimyo, Shinto, dwie pozy Bushi