Są takie gry, których prawie nikt nie zna. Są takie gry, o których nie pisze się...