Redvers’ Reverse – relacja z rozgrywki

Redvers’ Redverse to jeden z najnowszych tytułów wydanych przez Legion Wargames. Legioniści słyną z tego, że biorą na warsztat mniej znane i mniej ograne konflikty zbrojne. Spod ich ręki wyszły więc np. Tonkin, traktujący o wojnie w Indochinach, czy Tulon, poświęcony pierwszemu wielkiemu sukcesowi Napoleona w 1793 roku.

Redvers’ Reverse należy do tej samej grupy, jest to bowiem gra poświęcona drugiej wojnie burskiej i bitwie pod Colenso z 1899 roku. Temat dla mnie prawie całkowicie obcy bo o ile o Burach i o wojnach burskich słyszałem, to konkretne starcia z tego konfliktu stanowiły dla mnie prawdziwą terra incognita. Czas to zmienić.

Poniżej przedstawiam relację z jednej z moich ostatnich rozgrywek w ten tytuł. Zapraszam do jej prześledzenia i do obejrzenia, jak wygląda ta gra od kuchni.

Czytaj dalej na wojenne.boardtime.pl!

Michel Sorbet
Twitter