Nad horyzontem zbierają się pierwsze w historii świata burzowe chmury. Z nieba zstąpili anielscy secesjoniści pałając...