Parle vu franse? No? To nie ważne, byleś tylko był able to use english. Catch’up Games, francuskie wydawnictwo...