To twój pierwszy dzień. Pomyśl. Tyle dni szkolenia i wreszcie pierwsza misja. Właściwie, to może szkolenie...