Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy powstała bajka o trzech małych świnkach. Wiemy, że była to angielska opowieść...