Zagrożenia (górne czerwone pole zawiera informacje o aktywacji: kiedy i ile czego; dolne o walce: za ile i czego)

Zagrożenia (górne czerwone pole zawiera informacje o aktywacji: kiedy i ile czego; dolne o walce: za ile i czego)

Zagrożenia (górne czerwone pole zawiera informacje o aktywacji: kiedy i ile czego; dolne o walce: za ile i czego)