Systemy (wartość w lewym górnym rogu: koszt; małe wartości pod ilustracją to wartości aktywacji – na karcie po lewej od 4 do 6; na samym dole zdolności magazynowe karty)

Systemy (wartość w lewym górnym rogu: koszt; małe wartości pod ilustracją to wartości aktywacji - na karcie po lewej od 4 do 6; na samym dole zdolności magazynowe karty)

Systemy (wartość w lewym górnym rogu: koszt; małe wartości pod ilustracją to wartości aktywacji – na karcie po lewej od 4 do 6; na samym dole zdolności magazynowe karty)