Koszulka kart i przykładowy egzemplarz. Na dole karta pomocy ze streszczeniem amerykańskich akcji