Conceptus mieści się w Oranżerii, tutaj zaś brama pałacu Potockich. Oba to charakterystyczne symbole Radzynia Podlaskiego – miejscu powstania gry.

Conceptus mieści się w Oranżerii, tutaj zaś brama pałacu Potockich. Oba to charakterystyczne symbole Radzynia Podlaskiego - miejscu powstania gry.

Conceptus mieści się w Oranżerii, tutaj zaś brama pałacu Potockich. Oba to charakterystyczne symbole Radzynia Podlaskiego – miejscu powstania gry.