Żółty ma kartę z 2, a więc omija pole z fioletowym i staje na 3 polu.

Żółty ma kartę z 2, a więc omija pole z fioletowym i staje na 3 polu.

Żółty ma kartę z 2, a więc omija pole z fioletowym i staje na 3 polu.