Wędrówkę naszymi kupcami (zdobycie towarów, budowa faktorii) rozpoczynamy w Orelanie

Wędrówkę naszymi kupcami (zdobycie towarów, budowa faktorii) rozpoczynamy w Orelanie

Wędrówkę naszymi kupcami (zdobycie towarów, budowa faktorii) rozpoczynamy w Orelanie