Michel Sorbet pyta # 8 – Gil d’Orey – wywiad

W dzisiejszym wywiadzie zapraszam Was na sam kraniec Starego Kontynentu – do słonecznej Portugalii. Odwiedzimy Lizbonę i małą miejscowość Cascais. Po okolicy oprowadzi nas zaś Gil d’Orey – autor kilku tytułów, w tym głośnego przed kilku laty Caravelas. Zapraszam do lektury!

 

Wersja angielska [poniżej polska]

MS: Hello Gil d’Orey. I am absolutely delighted that you have agreed to answer a few of my questions. Could you tell me how did you discover the world of gaming?

GO: Since I was a kid (in my grandmother’s house). But as a professional only about 7 years ago!

MS: What were your favorite games before you started to design? Do you still play games from time to time?

GO: When I was a kid I did like very much CLUE. It was the only modern game we had. And of course MONOPOLY and CHESS, etc. No, I don’t play any more those games.

MS:
Are there any particular designers that you are always looking closely at? Who inspires you?

GO: No. There are no such designers.

Gil d’Orey. Źródło: BGG. Autor: Nuno Bizarro Sentieiro

MS: How did you begin to design games?

GO: After 15 years in advertising (as an art director) I finally started to do something that I really enjoy. Having said that I had a great time in advertising though

MS: Oitavos was your first game, that you have actually sold. How did you celebrate this success?

GO: I started to create a new game!

MS: At that moment, did you plan to devote entirely to designing board games?

GO: No, only some months later, when with 2 more partners we created  MESAboardgames.

MS: Let’s talk a little bit about Caravelas. This game is all about the glorious Portuguese past. Why such a theme?

GO: It was an obvious choice to sell in the Portuguese market.

Caravelas. Źródło: BGG. Autor: Gil d’Orey

MS: What were the millstones in the process of designing this title?

GO: Studying the theme, starting to create the rules that reflect history and then, testing, testing and testing.

MS: Is the final version of this game a lot different from its original prototype?

GO: Yes. It is a normal process of any game.

MS: What were the major changes in the game?

GO: It was almost 4 years ago. It’s very difficult for me to remember the details. I know most of the things that we changed were to simplify the game.

MS: I love the educational part of this game. It helps to learn many fascinating facts. Was it your goal, not only to make a fun game but also to teach people about Portugal?

GO: Yes, without asking any questions, you can create a game that teaches something about the Portuguese History. That was our objective.

MS: Portugal was one of the naval powers of the last centuries. Why did it change and other countries have taken over its place?

GO: I have my theory, but it is better ask this questions to some historians

MS: How long did you test the game? Were there any major bugs or problems solved thanks to playtesting?

GO: Around 8 months, and yes, there were many bugs and rules that didn’t work!

MS: For instance?

GO: After 4 years and after so many game do you want to remember that! Although I remember we did find a lot of problems in the market (price of the raw materials cubes).

MS: If you were to change anything in this or any other of your projects what would it be? Is there something in any of your games that you wished to have done in a different way than you did?

GO: As soon I finish a game, there is always something that I would change in it Because you are always learning something new, it is normal that you look back to your games and think about things that you would like to change.

MS: What would you change in Caravelas?

GO: I had to take a deep look at the game and see (after learning so much with all the games I did create till now) what I would change. But probably I would create a game that would be lees of a “race” and I would include the Black ship (expansion) in it. More pirates, probably other paths to victory (creating trading posts, strongholds, etc).

Caravelas. Źródło: BGG. Autor: Daniel Danzer

MS: Are you currently working on any new projects? What are they?

GO: An international project – ESTORIL 1942 and some other projects only for the Portuguese market.

MS: Gil, I know that you have a degree in Communications Design. Why did you chose such a path?

GO: I really did enjoy graphic design so I wanted to become a professional graphic designer.

MS: You live in Cascais but you studied in Lisbon. Could you tell me something about those two places?

GO: Lisboa is very beautiful. Capital of Portugal and a nice town where you can see a lot of monuments, where you can drink great wine and have fantastic food. Cascais is a small village, by the sea, where you can surf, ride your MTB in the near mountains and have the best grilled fish.

MS: What do you like to do in your free time?

GO: Besides playing as much games as I can, play Padel, doing some MTB.

MS: I heard that you are a big fan of motor sports. Is that correct?

GO: Correct

MS: What races are your favourite? F1? 24 hours of Le Mans?

GO: 24 hours of Le Mans. The best race in the world with ONLY one defect. It is in France. Should be in Portugal

MS: Are not you tempted to design a racing game? If you like the subject, chances are that your game would be a great one!

GO: I think a lot about that. But I still didn’t had the courage to go ahead with a project about racing.

MS: Have you ever been to Poland? What do you know about our country?

GO: I have never been to Poland. But it is a country that I deeply respect. The family of my grandmother did came form Poland. It was a country that suffered a lot in many wars, invaded by neighbouring countries. It is a brave country. The fearless way Polish troops behaved at Monte Cassino Battle (Italy) or fought against Nazi and then Communist invaders in WWII are fine examples of how Polish people are. Also the fact that this country did gave to the world a very important Pope – John Paul II – who did fight communism and did help to break the wall and end the Cold war, is very important to me. Portugal and Poland have a religious connection between Fatima and Częstochowa. In historical/religious terms we also have some connections: The primary saint patron is the Virgin Mary the Queen of Poland. The same applies to Portugal.

MS: Thank you a lot for answering all of my questions. I wish you all the best and I am eagerly awaiting for your new project!

GO: You are welcomed!

Wersja polska

MS: Witam Cię Gil d’Orey. Jest mi bardzo miło, że zgodziłeś się odpowiedzieć na kilka moich pytań. Czy mógłbyś mi opowiedzieć w jaki sposób odkryłeś świat gier planszowych?

GO: Odkryłem je będąc dzieckiem (w domu mojej babci). Jednak jako zawodowiec dopiero około 7 lat temu. 

MS: Jakie były Twoje ulubione gry, jeszcze zanim sam zacząłeś je projektować? Czy nadal grywasz w gry od czasu do czasu? 

GO: Kiedy byłem dzieckiem, bardzo lubiłem CLUE. To była jedyna nowoczesna gra, jaką mieliśmy. No i oczywiście MONOPOLY, SZACHY, itd. Nie, teraz już nie grywam w te tytuły.

MS:
Czy są jacyś szczególni projektanci, którym pracy bacznie się przyglądasz? Którzy Cię inspirują? 

GO: Nie. Nie ma takich projektantów.

MS: W jaki sposób zacząłeś projektować gry? 

GO: Po 15 latach pracy w reklamie (jako dyrektor artystyczny) w końcu zacząłem robić coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność. Powiedziawszy to muszę jednak dodać, że w reklamie też świetnie się odnajdywałem

MS: Oitavos było Twoją pierwszą grą, którą udało Ci się sprzedać. W jaki sposób świętowałeś ten sukces?

GO: Zacząłem projektować kolejną grę!

MS: Czy w tamtym momencie planowałeś poświęcić się całkowicie projektowaniu gier? 

GO: Nie, dopiero kilka miesięcy później, kiedy razem z dwoma partnerami założyliśmy MESAboardgames.

MS: Porozmawiajmy chwilę na temat Caravelas. To gra o czasach chwały Portugalii. Skąd taki temat?

GO: To był oczywisty wybór pod kątem sprzedaży na portugalskim rynku.

Źródło: BGG. Autor: Gil d’Orey

MS: Jakie były kamienie milowe w trakcie prac nad tym projektem?

GO: Zgłębianie tematu gry, początek prac nad zasadami w taki sposób aby pasowały do historii, testowanie, testowanie i jeszcze raz testowanie. 

MS: Czy ostateczna wersja gry bardzo różni się od pierwotnego prototypu? 

GO: Tak. To normalne w procesie tworzenia każdej gry.

MS: Jakie były główne zmiany w grze w trakcie jej projektowania? 

GO: To było prawie 4 lata temu. Ciężko mi mówić o szczegółach. Pamiętam jednak, że większość zmian, jakie wprowadziliśmy, miało na celu uproszczenie rozgrywki. 

MS: Lubię edukacyjny charakter tej gry. Uczymy się dzięki niej wielu fascynujących faktów. Czy to było Twoim celem? Nie tylko stworzyć dobrą grę, ale także nauczyć graczy czegoś na temat Portugalii?

GO: Tak bez zadawania jakichkolwiek pytań chciałem stworzyć grę, która uczyłaby czegoś na temat historii Portugalii. To był mój cel.

MS: Portugalia była w minionych stleciach jedną z największych morskich potęg. Dlaczego to się zmieniło i inne kraje zajęły jej miejsce? 

GO: Mam swoją teorię, ale to pytanie lepiej zadać jakimś historykom

MS: Jak długo trwały testy tej gry? Czy były jakieś większe problemy, które udało się wyeliminować dzięki testom? 

GO: Około 8 miesięcy. I tak, było wiele problemów i zasad, które źle działały!

MS: Na przykład?

GO: Po 4 latach i po wielu kolejnych stworzonych grach miałbym to pamiętać? Choć pamiętam, że wiele problemów mieliśmy z rynkiem (ceną  zasobów).

MS: Gdybyś mógł zmienić coś w tym lub w innym ze swoich tytułów, to co by to było? Czy chciałbyś zrobić coś inaczej niż zrobiłeś?

GO: Kiedy tylko kończę grę, zawsze jest w niej coś, co chciałbym rozwiązać nieco inaczej Ponieważ ustawicznie uczymy się czegoś nowego, to naturalnym jest, że patrzymy na nasze wcześniejsze projekty pod kątem tego, co moglibyśmy w nich ulepszyć.

MS: Co zmieniłbyś w Caravelas?

GO: Aby odpowiedzieć na to pytanie musiałem zerknąć do instrukcji! Zaprojektowałbym ją pewnie w taki sposób, aby mniej przypominała wyścig i zawarłbym w niej Czarny Statek (dodatek). Byłoby w niej więcej piratów, pewnie alternatywne ścieżki zwycięstwa (tworzenie faktorii, twierdz, itd).

MS: Czy obecnie pracujesz nad jakimiś nowymi projektami? Na czym polegają? 

GO: Pracuję nad międzynarodowym projektem – ESTORIL 1942 i kilkoma innymi projektami, przeznaczonymi wyłącznie na portugalski rynek.

MS: Gil, wiem, że masz dyplom z Designingu. Dlaczego wybrałeś taką ścieżkę?

GO: Zawsze lubiłem designing i chciałem być zawodowym grafikiem. 

MS: Mieszkasz w Cascais, ale studiowałeś w Lizbonie. Czy możesz opowiedzieć mi o tych dwóch miejscach?

GO: Lizbona jest piękna. To stolica Portugalii i miasto, w którym możesz obejrzeć wiele zabytków, napić się świetnego wina i zjeść wiele wyśmienitych potraw.  Cascais to mała wioska nad morzem, gdzie możesz posurfować, pojeździć w pobliskich górach na rowerze i zjeść najlepsze smażone ryby!

Źródło: BGG. Autor: Stephen Stewart

MS: Co lubisz robić w wolnych chwilach?

GO: Poza graniem w gry tyle ile tylko mogę, grywam w padel, jeżdżę trochę na rowerze górskim. 

MS: Słyszałem, że jesteś wielkim fanem sportów motorowych. Czy to prawda? 

GO: Prawda

MS: Jakie są Twoje ulubione wyścigi? F1? 24 godziny Le Mans?

GO: 24 godziny Le Mans. To najwspanialszy wyścig na świecie z jedną, jedyną wadą. Ma miejsce we Francji. Powinien dziać się w Portugalii!

MS: Nie kusi Cię stworzenie gry o wyścigach? Skoro lubisz ten temat, to są duże szanse na to, że taki projekt zaowocowałby świetną grą! 

GO: Wiele o tym myślę. Niestety nadal nie mogę znaleźć w sobie odwagi, aby zająć się takim projektem. 

MS: Czy byłeś kiedyś w Polsce? Co wiesz o naszym kraju? 

GO: Niestety nigdy nie byłem w Polsce. Ale to kraj, który bardzo szanuję. Rodzina mojej babci pochodzi z Polski.  To kraj, który wiele wycierpiał w wielu wojnach, atakowany przez swoich sąsiadów. To bardzo odważny kraj.  Sposób w jaki polscy żołnierze walczyli w trakcie bitwy o Monte Cassino Battle (we Włoszech) albo w jaki walczyli z nazistowskim, a później z komunistycznym najeźdźcą w trakcie drugiej wojny światowej, to świetne przykłady tego, jakim narodem są Polacy. Bardzo duże znaczenie ma dla mnie także fakt, że to kraj, który dał nam bardzo ważnego papieża – Jana Pawła II – to On walczył z komunizmem i przyczynił się do obalenia berlińskiego muru i zakończenia zimnej wojny.  Portugalia i Polska są ze sobą związane religijnie dzięki Fatimie i Częstochowie. Z historycznego/religijnego punktu widzenia wspólną cechą naszych krajów jest też to, że królową ich obu jest Dziewica Maria .

MS: Dziękuję Ci bardzo za odpowiedzenie na wszystkie moje pytania. Życzę Ci powodzenia i z niecierpliwością będę czekał na Twój kolejny projekt!

GO: Proszę bardzo!

 

Z Gilem d’Orey rozmawiał Michel „Leviathan” Sorbet

Michel Sorbet
Twitter


Tagi: