Kart jest sporo i nie powtarzają się

Kart jest sporo i nie powtarzają się

Kart jest sporo i nie powtarzają się