Długo to trwało, dlatego dziękujemy wszystkim za cierpliwość i przystępujemy do ogłoszenia wyników pierwszej części konkursu....