Potem przykrywamy je ulami

Potem przykrywamy je ulami

Potem przykrywamy je ulami