Imperializm okazał się bardzo przyjemną i szybką grą cywilizacyjną

Imperializm okazał się bardzo przyjemną i szybką grą cywilizacyjną

Imperializm okazał się bardzo przyjemną i szybką grą cywilizacyjną