Przykładowa sytuacja na koniec gry

Przykładowa sytuacja na koniec gry

Przykładowa sytuacja na koniec gry