Początkowo budynków jest niewiele (rozłożenie na 3 graczy)

Początkowo budynków jest niewiele (rozłożenie na 3 graczy)

Początkowo budynków jest niewiele (rozłożenie na 3 graczy)