WSTĘP: Czas jest rzeczą, której ostatnio mi brakuje, przez co nie będę w stanie dłużej pracować...