Niewiele jest gier z mechaniką area control, które dobrze działają na dwóch graczy. Autorzy gry Metallum...