W tym miejscu powinna być już recenzja Stupromilowego Biznesu. Niestety moja choroba, a także posylwestrowa niechęć...