Fakt, że niektóre wydawnictwa lub sami autorzy starają się pozyskać dzięki finansowaniu społecznościowemu (tzw. Crowdfunding) fundusze...