Polska w budowie to tytuł, który od razu skojarzył mi się z propagandowymi hasłami miłościwie nam...