Na stronie Fantasy Flight Games ukazał się artykuł opisujący statki z trzeciej fali dodatków do gry...