– Mimo, że nie ma jeszcze polskiego wydania gry, nie przeszkadza to, aby zapowiadać do niej...